Opera GX Stable 86.0.4363.64

Opera GX Stable 86.0.4363.64

Opera Software ASA – Freeware
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Opera GX là một trình duyệt web hiện đại được thiết kế dành cho game thủ. Nó chứa một số tính năng hữu ích không có sẵn trong phiên bản Opera thông thường.

Tổng quan

Opera GX Stable là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Opera Software ASA.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.681 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Opera GX Stable là 86.0.4363.64, phát hành vào ngày 18/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 12/06/2019.

Opera GX Stable đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Opera GX Stable đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Opera GX Stable!

Cài đặt

người sử dụng 4.681 UpdateStar có Opera GX Stable cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản