Opera GX Stable 63.0.3368.56078

Opera GX Stable 63.0.3368.56078

Opera – Freeware –
Opera GX ist eine besondere Version des Opera Browsers. Sie wurde speziell als Gaming-Ergänzung entwickelt. Der Browser enthält einzigartige Funktionen, die Ihnen dabei helfen, das beste aus Gaming und Browsing herauszuholen.

Tổng quan

Opera GX Stable là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Opera.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 597 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Opera GX Stable là 63.0.3368.56078, phát hành vào ngày 08/10/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 12/06/2019. Phiên bản phổ biến nhất là 63.0.3368.55666, được sử dụng bởi 53 % trong tất cả các cài đặt.

Opera GX Stable đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Opera GX Stable Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Opera GX Stable!

Cài đặt

người sử dụng 597 UpdateStar có Opera GX Stable cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại